Ceník

Ceník

Záloha pro reservaci termínu 500 Kč

Skicovné 100 – 1000 Kč

Tetování 1200-1400 Kč/h

Minimální cena tetování 1000Kč

Platba kartou není možná. Převod na účet je možný pouze pro úhradu zálohy a skicovného. Číslo účtu: 1682727032/3030.

Pro závaznou rezervaci termínu je nutné složit zálohu 500 Kč/os., která bude odečtena z finální ceny tetování. Pokud se nedostavíte na smluvený termín a neomluvíte se více než 24h dopředu, záloha propadá ve prospěch studia jako finanční kompenzace účelně nevyužitého času.

V ceně tetování je zahrnuta i případná korekce, na kterou má klient nárok do 6 měsíců od tetování, po uplynutí této lhůty nárok zaníká. Pokud se nedostavíte na smluvený termín korekce a neomluvíte se více než 24h dopředu, nárok na ni zaniká.