Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://tattooeleven.cz

Aby náš web tattooeleven.cz mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu
je Karolína Veverková, IČ: 01985710 se sídlem provozovny Brněnská 270/3, 664 47 Střelice, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném
u Živnostenského úřadu Šlapanice / pobočka Brno-Trnitá, telefon: +420 732 228 189,info@tattooeleven.cz (dále jen „správce“).

Jaké shromažďujeme osobní údaje
a proč je shromažďujeme

Uchováváme a zpracováváme údaje, které od Vás získáme.

 • jméno a příjmení
 • bankovní účet
 • poštovní adresu společnosti
 • mailovou adresu
 • telefonní kontakty

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)
 • požadovat bezodkladný výmaz OÚ
 • požadovat omezení zpracování OÚ
 • požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak jsme získali Vaše údaje

Vaše osobní údaje (dále jen OÚ) jsme získali při komunikaci s Vámi např. v rámci Vaší objednávky zadaný přes emailovou adresu, při Vašich dotazech
na námi nabízené služby či produkty, v případě, kdy se u nás ucházíte o práci, při osobních jednáních apod.

Při návštěvě našich webových stránek dochází ke shromažďování informací,
které by mohly zahrnovat stránky, jež navštěvujete nejčastěji, a služby, události nebo informace, které jsou pro Vás zajímavé.  Můžeme také sledovat stránky, které navštěvujete, když kliknete na odkazy v našich e-mailech. Používáme soubory cookies, aby naše stránky fungovaly efektivně a abychom se mohli neustále zlepšovat a tím zajistit poskytování nejlepších služeb.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme a uchovováváme OÚ v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, email, číslo bankovního účtu. Tyto údaje jste nám svěřili sami v návaznosti na naše předchozí či probíhající obchodní vztahy a to k naplnění některých z uvedených účelů

 • poskytování služeb
 • prodej a nákup zboží
 • zasílání informací souvisejících s obchodním procesem  
 • zasílání marketingových sdělení

Vaše OÚ uchováváme po dobu nezbytně nutnou a tou je dle platných právních norem min. 10 let (z důvodů Zákona o účetnictví)

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.